Hot Line : 082 700 7432-3   

e-mail : info@grand-premium.com

Posted on

PP-48WH ปากกา พิมพ์โลโก้

ขั้นต่ำในการสั่งผลิต 100 ชิ้น ฟรีพิมพ์โลโก้ แบบ Full Color Printing 1 ตำแหน่ง น้ำหมึกสี น้ำเงิน หัวปากกาขนาด 1 มิลลิเมตร แพ็ค 50 ด้าม/กล่อง ระยะเวลาพิมพ์โลโก้ 15-20 วัน

Posted on

พวงกุญแจยางหยอดตามแบบ

ผลงานผลิต พวงกุญแจยางหยอด หยอดโลโก้ 3 สี ด้านหลังสกรีน 1 สี สั่งผลิตขั้นต่ำ 300 ชิ้น ระยะเวลาผลิต 20-25 วัน

Posted on

ที่รองแก้วยางหยอด สี่เหลี่ยม ขนาด 9x9ซม.

ที่รองแก้วยางหยอด สี่เหลี่ยม ขนาด 9×9ซม. สั่งผลิตสำหรับเป็นของที่ระลึก หรือต้องการสร้างแบรนด์ในร้านอาหาร ขั้นต่ำในการสั่งผลิต 100 ชิ้น ระยะเวลาผลิต 20-25 วัน

Posted on

ผลงานผลิตที่รองแก้วยางหยอด

ผลงานผลิตที่รองแก้วยางหยอดขนาด 9×9 ซม. ขั้นต่ำในการสั่งผลิต 100 ชิ้น ขนาดและรูปทรงตามต้องการ มาตราฐาน จะอยู่ที่ 9 x 9ซม. ระยะเวลาผลิต 20-25 วัน

Posted on

ที่รองแก้วPVCยางหยอด

ที่รองแก้วยางหยอดสำหรับ เป็นของแจก ของพรีเมี่ยม ทำโลโก้ตามแบบ ขั้นต่ำในการสั่งผลิต 100 ชิ้น ขนาดและรูปทรงตามต้องการ มาตราฐาน จะอยู่ที่ 9 x 9ซม. ระยะเวลาผลิต 25-30 วัน

Posted on

PP-48WH-ปากกาลูกลื่น พิมพ์ลายตามแบบ

ขั้นต่ำในการสั่งผลิต 100 ชิ้น ฟรีพิมพ์โลโก้ แบบ Full Color Printing 1 ตำแหน่ง น้ำหมึกสี น้ำเงิน หัวปากกาขนาด 1 มิลลิเมตร แพ็ค 50 ด้าม/กล่อง ระยะเวลาพิมพ์โลโก้ 15-20 วัน

Posted on

PP-47BK-ปากกาลูกลื่นสีดำ พิมพ์โลโก้

ขั้นต่ำในการสั่งผลิต 100 ชิ้น ฟรีพิมพ์โลโก้ แบบ Full Color Printing 1 ตำแหน่ง น้ำหมึกสี น้ำเงิน หัวปากกาขนาด 1 มิลลิเมตร แพ็ค 50 ด้าม/กล่อง ระยะเวลาพิมพ์โลโก้ 15-20 วัน

Posted on

PP-13 ปากกาลูกลื่น พิมพ์โลโก้

ปากกาตัวด้ามสีขาว หัวปากกาขนาด 1มิล เขียนลื่น พิมพ์โลโก้ไม่จำกัดสี 1 ตำแหน่ง สั่งทำขั้นต่ำ 100 ด้าม ระยะเวลาผลิต 15-20 วัน

Posted on

PP-48WH ปากกา พิมพ์โลโก้

ขั้นต่ำในการสั่งผลิต 100 ชิ้น ฟรีพิมพ์โลโก้ แบบ Full Color Printing 1 ตำแหน่ง น้ำหมึกสี น้ำเงิน หัวปากกาขนาด 1 มิลลิเมตร แพ็ค 50 ด้าม/กล่อง ระยะเวลาพิมพ์โลโก้ 15-20 วัน

Posted on

PP-49 ปากกาลูกลื่นพร้อมพิมพ์โลโก้

PP-49 ปากกาลูกลื่นพิมพ์โลโก้ หมึกปากกาสีน้ำเงิน ขนาด 1 mm. พิมพ์โลโก้ Full Color Printing ไม่จำกัดสี ขั้นต่ำในการสั่งผลิต 100 ด้าม ระยะเวลาผลิต 15-20 วัน แพ็ค50ด้าม/กล่อง

Posted on

PP-02BU ปากกาลูกลื่น พิมพ์โลโก้

ขั้นต่ำในการสั่งผลิต 100 ชิ้น ฟรีพิมพ์โลโก้ แบบ Full Color Printing 1 ตำแหน่ง น้ำหมึกสี น้ำเงิน หัวปากกาขนาด 1 มิลลิเมตร แพ็ค 50 ด้าม/กล่อง ระยะเวลาพิมพ์โลโก้ 15-20 วัน

Posted on

PP-51BK ปากกา 3in1 stylus พิมพ์โลโก้

หมึกปากกาสีน้ำเงิน ขนาด 1 mm. มีหัว Stylus Pen ใช้กับ smart phone และ tablet ได้และสามารถใช้เป้นที่วางโทรศัพท์มือถือได้
พิมพ์โลโก้ Full Color Printing ไม่จำกัดสี ขั้นต่ำในการสั่งผลิต 100 ด้าม ระยะเวลาผลิต 7-20 วัน แพ็ค50ด้าม/กล่อง

Posted on

PP-47WH ปากกาลูกลื่น พิมพ์โลโก้

ขั้นต่ำในการสั่งผลิต 100 ชิ้น ฟรีพิมพ์โลโก้ แบบ Full Color Printing 1 ตำแหน่ง น้ำหมึกสี น้ำเงิน หัวปากกาขนาด 1 มิลลิเมตร แพ็ค 50 ด้าม/กล่อง ระยะเวลาพิมพ์โลโก้ 15-20 วัน

Posted on

PP-47GOปากกาลูกลื่นสีทอง พิมพ์โลโก้

ขั้นต่ำในการสั่งผลิต 100 ชิ้น
ฟรีพิมพ์โลโก้ แบบ Full Color Printing 1 ตำแหน่ง
น้ำหมึกสี น้ำเงิน หัวปากกาขนาด 1 มิลลิเมตร
แพ็ค 50 ด้าม/กล่อง ระยะเวลาพิมพ์โลโก้ 15-20 วัน

Posted on

PP-04BK ปากกาลูกลื่น พิมพ์โลโก้

ขั้นต่ำในการสั่งผลิต 100 ชิ้น
ฟรีพิมพ์โลโก้ แบบ Full Color Printing 1 ตำแหน่ง
น้ำหมึกสี น้ำเงิน หัวปากกาขนาด 1 มิลลิเมตร
แพ็ค 50 ด้าม/กล่อง ระยะเวลาพิมพ์โลโก้ 15-20 วัน

Posted on

PP-03RE ปากกาลูกลื่น พิมพ์โลโก้

ขั้นต่ำในการสั่งผลิต 100 ชิ้น
ฟรีพิมพ์โลโก้ แบบ Full Color Printing 1 ตำแหน่ง
น้ำหมึกสี น้ำเงิน หัวปากกาขนาด 1 มิลลิเมตร
แพ็ค 50 ด้าม/กล่อง ระยะเวลาพิมพ์โลโก้ 15-20 วัน

Posted on

ปากกาลูกลื่นสีดำพิมพ์โลโก้ รุ่น PP-47

ขั้นต่ำในการสั่งผลิต 100 ชิ้น ฟรีพิมพ์โลโก้ แบบ Full Color Printing 1 ตำแหน่ง น้ำหมึกสี น้ำเงิน หัวปากกาขนาด 1 มิลลิเมตร แพ็ค 50 ด้าม/กล่อง ระยะเวลาพิมพ์โลโก้ 15-20 วัน

Posted on

ปากกาลูกลื่นสีดำ พิมพ์โลโก้

ขั้นต่ำในการสั่งผลิต 100 ชิ้น ฟรีพิมพ์โลโก้ แบบ Full Color Printing 1 ตำแหน่ง น้ำหมึกสี น้ำเงิน หัวปากกาขนาด 1 มิลลิเมตร แพ็ค 50 ด้าม/กล่อง ระยะเวลาพิมพ์โลโก้ 15-20 วัน

Posted on

ปากกากระดาษรีไซเคิล พิมพ์โลโก้

ขั้นต่ำในการสั่งผลิต 100 ชิ้น ฟรีพิมพ์โลโก้ แบบ Full Color Printing 1 ตำแหน่ง น้ำหมึกสี น้ำเงิน หัวปากกาขนาด 1 มิลลิเมตร แพ็ค 50 ด้าม/กล่อง ระยะเวลาพิมพ์โลโก้ 15-20 วัน

Posted on

PP-03 ปากกาลูกลื่นสีขาว พิมพ์โลโก้ตามแบบ

ขั้นต่ำในการสั่งผลิต 100 ชิ้น ฟรีพิมพ์โลโก้ แบบ Full Color Printing 1 ตำแหน่ง น้ำหมึกสี น้ำเงิน หัวปากกาขนาด 1 มิลลิเมตร แพ็ค 50 ด้าม/กล่อง ระยะเวลาพิมพ์โลโก้ 15-20 วัน

Posted on

PP-51BK ปากกาลูกลื่นสีดำ พิมพ์โลโก้

ขั้นต่ำในการสั่งผลิต 100 ชิ้น ฟรีพิมพ์โลโก้ แบบ Full Color Printing 1 ตำแหน่ง น้ำหมึกสี น้ำเงิน หัวปากกาขนาด 1 มิลลิเมตร แพ็ค 50 ด้าม/กล่อง ระยะเวลาพิมพ์โลโก้ 15-20 วัน

Posted on

PP-47WH ปากกาลูกลื่นพิมพ์โลโก้

ขั้นต่ำในการสั่งผลิต 100 ชิ้น ฟรีพิมพ์โลโก้ แบบ Full Color Printing 1 ตำแหน่ง น้ำหมึกสี น้ำเงิน หัวปากกาขนาด 1 มิลลิเมตร แพ็ค 50 ด้าม/กล่อง ระยะเวลาพิมพ์โลโก้ 15-20 วัน

Posted on

PP-07WH ปากกาลูกลื่นสีขาว พิมพ์โลโก้

ขั้นต่ำในการสั่งผลิต 100 ชิ้น ฟรีพิมพ์โลโก้ แบบ Full Color Printing 1 ตำแหน่ง น้ำหมึกสี น้ำเงิน หัวปากกาขนาด 1 มิลลิเมตร แพ็ค 50 ด้าม/กล่อง ระยะเวลาพิมพ์โลโก้ 15-20 วัน

Posted on

PP-45PI ปากกาลูกลื่นสีชมพู พิมพ์โลโก้

ขั้นต่ำในการสั่งผลิต 100 ชิ้น ฟรีพิมพ์โลโก้ แบบ Full Color Printing 1 ตำแหน่ง น้ำหมึกสี น้ำเงิน หัวปากกาขนาด 1 มิลลิเมตร
แพ็ค 50 ด้าม/กล่อง ระยะเวลาพิมพ์โลโก้ 15-20 วัน

Posted on

FD-MT14 USB Flash drive laser logo

Flash Drive โลหะ แบบ คลิบหนีบ USB2.0 ความจุ16 GB พร้อมยิงเลเซอร์โลโก้ 1 ตำแหน่ง สั่งผลิตสำหรับเป็น ของพรีเมี่ยม ของที่ระลึก

Posted on

FD-MT24 USB Flash Drive

Metal USB Flash Drive FD-MT24 แฟลชไดร์ฟ พร้อมยิงเลเซอร์โลโก้ USB 2.0 ความจุ 16 GB รับประกัน 5 ปี

Posted on

ผ้าห่ม พิมพ์ลายตามแบบ ผ้านาโน

ผ้าห่มนาโน ขนนุ่ม ขนาด 75×120ซม. พิมพ์ลายไม่จำกัดสี 1 ด้าน สั่งผลิตขั้นต่ำ 100ผืน โรงงนผลิตผ้าห่มพร้อมพิมพ์ลายตามแบบ สำหรับเป็นของพรีเมี่ยม ของที่ระลึก ของขวัญปีใหม่ ของชำร่วย

Posted on

ผ้าห่มผ้านาโนพิมพ์ลาย

ผ้าห่มนาโน ขนนุ่ม ขนาด 100×150ซม. พิมพ์ลายไม่จำกัดสี 1 ด้าน สั่งผลิตขั้นต่ำ 100ผืน โรงงนผลิตผ้าห่มพร้อมพิมพ์ลายตามแบบ สำหรับเป็นของพรีเมี่ยม ของที่ระลึก ของขวัญปีใหม่ ของชำร่วย

Posted on

ผ้าห่มพิมพ์ลาย ดิจิตอล

ผ้าห่มนาโน ขนนุ่ม ขนาด 75×120ซม. พิมพ์ลายไม่จำกัดสี 1 ด้าน สั่งผลิตขั้นต่ำ 100ผืน โรงงนผลิตผ้าห่มพร้อมพิมพ์ลายตามแบบ สำหรับเป็นของพรีเมี่ยม ของที่ระลึก ของขวัญปีใหม่ ของชำร่วย